Linki do stron WWW Kościołów należących do Polskiej Rady Ekumenicznej

Kościoły należące do PRE:

Oficjalne strony Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
         Parafia Ewangelicko-Augsburska w Krakowie

Oficjalna strona Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego
         Linki do innych stron prawosławnych

Oficjalne strony Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w RP
         Linki do innych stron metodystów

Oficjalne strony Narodowego Kościoła Polskokatolickiego

Kościół Chrześcijan Baptystów
         Linki do innych stron baptystów
 
 

Kościół ściśle współpracujący z PRE:

Kościół Rzymsko-Katolicki (OPOKA)
           Katalog stron Mateusza

Kościół Zielonoświątkowy w Polsce (dawna część Zjednoczonego Kościóła Ewangelicznego)
           Linki do innych stron zielonoświątkowców
 

 

Kościoły, które występiły z PRE (uwaga, tego nie jestem pewien!):

Kościół Chrześcijan Dnia Sobotniego (dawna część Unii Zborów Adwentystów Dnia Siódmego ???)

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP (dawna część Unii Zborów Adwentystów Dnia Siódmego ???)  

 
 
 

Last updated: 29-VI-2002. WWW Designed & Made by Duńczyk Webmaster