Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

"Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę (Mk. 7,37)"

Program nabożeństw ekumenicznych w Krakowie (styczeń 2006)

Niedziela 14.01 16:00

w kościele św. Klemensa

(z udziałem przedstawicieli KEA)

Wieliczka, ul. Zamkowa 7

 

Uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Ekumenicznego
Niedziela 21.01 10:30 Liturgia Święta i nabożeństwo w cerkwii prawosławnej z udziałem przedstawicieli innych Kościołów ul. Szpitalna 24

   

Poniedziałek 22.01

17:00

17:00

18:00

18:00

18:00

17:15
w kościele św. Jadwigi Królowej
(z udziałem przedstawicieli KChB)
w. kościele św. Judy Tadeusza w Czyżynach
(z udziałem przedstawicieli KEA)
w kościele św. Floriana
(z udziałem przedstawicieli KEM)
w kościele św. Szczepana
(z udziałem przedstawicieli KPK)
w kościele ss. norbertanek
(z udziałem przedstawicieli KP)

w bazylice oo. franciszkanów
z udziałem przedstawicieli SKM)


ul. Łokietka 60

ul. Wężyka 6

ul. Warszawska 1C

ul. Sienkiewicza 19

ul. Kościuszki 88

pl. Wszystkich Świętych 5
Wtorek 23.01 17:00 w kaplicy Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego ul. Długa 3
Środa 24.01 17:00 w kościele Ewangelicko-Augsburskim ul. Grodzka 58
Czwartek 25.01 17:00 w kaplicy Kościoła Chrześcijan Baptystów ul. Wyspiańskiego 4
Piątek 26.01 17:00 w kościele Polskokatolickim ul. Friedleina 8
Sobota 27.01 17:00 liturgia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów gościnnie w kościele Ewangelicko-Augsburskim ul. Grodzka 58

Uroczyste zakończenie Tygodnia Ekumenicznego

Niedziela 28.01 17:00 w bazylice oo. dominikanów ul. Stolarska 12

Uwaga! W niedzielę 28.I po ekumenicznym nabożeństwie Słowa Bożego, będzie Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa Stanisława Dziwisza (oczywiście z udziałem przedstawicieli innych Kościołów), a po Mszy św. grupa UNITAS zaprasza na agapę (oraz słuchanie i wspólne śpiewanie kolęd różnych tradycji).
 


 

Last updated: 16-I-2007