WSPÓLNA DEKLARACJA W SPRAWIE NAUKI O USPRAWIEDLIWIENIU


Tekst Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu

 

www.mateusz.pl - Pytania o wiarę

www.mateusz.pl - Łaska i Uczynki

Gdzie miłość prawdziwa... - o. Jacek Salij OP

UZDRAWIANIE WSPOMNIEŃ - Z abp. ALFONSEM NOSSOLEM o katolicko-luterańskiej Deklaracji o usprawiedliwieniu, rozmawiają Teresa Sienkiewicz-Miś i Andrzej Kerner.

Celestyn Napiórkowski OFM Conv - Luteranie i katolicy podają sobie ręce

Paweł Anweiler - KROK W KIERUNKU CHRYSTUSA

O «WSPÓLNEJ DEKLARACJI» Kościoła katolickiego i Światowej Federacji Luterańskiej na temat nauki o usprawiedliwieniu

Ks. Roman Mikler, "Wspólna deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu" - refleksje

List Sekretarza Generalnego Światowej Federacji Luterańskiej do Kościołów członkowskich

UCHWAŁA RADY ŚWIATOWEJ FEDERACJI LUTERAŃSKIEJ

ABP ALFONS NOSSOL O KATOLICKO-LUTERAŃSKIEJ DEKLARACJI O USPRAWIEDLIWIENIU MIĘDZY PODZIAŁEM A JEDNOŚCIĄ
Last updated: 30-I-2002. WWW Designed & Made by Duńczyk Webmaster