Plan grupy UNITAS na rok akademicki 2000/2001 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.X - Ekumenizm, a dokument DOMINUS IESUS spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
18.X - Dialog międzyreligijny (DOMINUS IESUS) spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
25.X - Trójjedyny Bóg - Trójca Święta - dogmat rozpoznawczy chrześcijan. spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
08.XI - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.Kościół ss. norbertanek na Salwatorze, godz. 17:00
08.XI - Filioque spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
15.XI - "Zjednoczeni Miłością Trójjedynego Boga". spotkanie otwarte w "Krypcie", godz. 19:30
10-12.XI - "Świętowanie" wyjazd integracyjny do Wysokiej
22.XI - Liturgia w Kościele Prawosławnym spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
26.XI - Liturgia w kościele prawosławnym wspólna "wyprawa" do kościoła prawosławnego na niedzielną Liturgię, godz. 10:00
29.XI - Eucharystia - znak jedności spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
12.XII - Wspólna wigilia ze studentami luterańskimi spotkanie zamknietę u luteran
13.XII - "Ekumenizm u żłobka" - Boże Narodzenie w prawosławiu spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
17.XII - Ikony macedońskie wspólne oglądanie wystawy w Muzeum Czartoryskich, godz. 13:00
20.XII - "Ekumenizm u żłobka" - Boże Narodzenie u protestantów spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
10.I - "Czy Żydzi są nadal Narodem Wybranym?" spotkanie środowe w "Beczce", godz. 19:00
14.I - IV Dzień Judaizmu szczegóły
17.I - Przedstawienie Nauki Społecznej Kościołów (antykoncepcja, aborcja, eutanazja, samobójstwo). spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
20-28.I - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan szczegóły
24.I - "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14.6) spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00, przygotowania do agapy 28.I (patrz niżej)
28.I - "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem" (J 14.6) Agapa na zakończenie Tygodnia Modlitw (zazwyczaj około 100 osób)
31.I - "Interkomunia" spotkanie środowe w "Beczce", godz. 19:00
07.II - Spotkanie luźne w przerwie międzysemestralnej "noc filmowa"
07.II - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.  Bazylika Serca Jezusa - xx. jezuitów ul. Kopernika 26, godz. 17:00
14.II - Symbolika judeo-chrześcijańska zamiast spotkania, wykład w KIKu, ul. Sienna 4, godz. 17
21.II - Sekty pseudochrześcijańskie spotkanie środowe w "Karcerze", godz. 19:00
28.II - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.  Kościół Prawosławny, ul. Szpitalna 24, godz. 17:00
14.III - Chrzest spotkanie otwarte w "Krypcie", godz. 19:00
21.III - Modlitwa spotkanie środowe w "Karcerze", godz. 19:00
28.III - Etyka spotkanie z Tomaszem Żółtko, zostaliśmy zaproszeni przez baptystów, ul. Wyspiańskiego 4
04.IV - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.Kościół ss. klarysek, ul. Grodzka 54, godz. 17:00
04.IV - Biblia jako Słowo Boże spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
09.IV - Biblia - różne kanony, księgi deuterokanoniczne, apokryfy, tłumaczenia - czyli jak powstała Biblia spotkanie (wyjątkowo w poniedziałek) w "Krypcie", godz. 20:00
25.IV - spotkanie środowe spotkanie środowe w "Karcerze", godz. 19:00
09.V - Liturgia Słowa i ekumeniczne studium biblijne prowadzone przez baptystów. spotkanie otwarte w "Krypcie", godz. 19:00
10-13.V - wyjazd Ekumeniczne Spotkanie Duszpasterstw we Frankfurcie
16.V - Kościół Zielonoświątkowy, nabożeństwo u zielonoświątkowców spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
20.V - Nabożeństwo u zielonoświątkowców nabożeństwo niedzielne w Kościele Zielonoświątkowym.
23.V - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Grodzka 58, godz. 17:00
23.V - Kościół Greko-Katolicki spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00, prowadzą bracia dominikanie z Ukrainy
25-27.V - XVIII Kodeńskie Dni Modlitw o Jedność wyjazd - XVIII Kodeńskie Dni Modlitw o Jedność
27.V - Liturgia w Kościele Grecko-Katolickim wspólna "wyprawa" do Kościoła Greko-Katolickiego na niedzielną Liturgię, godz. 9:30
30.V - (Ukraiński) Kościół Greko-Katolicki spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00 + goście z Ukrainy
06.VI - Spotkanie z ks. Jackiem Wróblem SAC spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
08.VI - Noc Filmowa Filmy Kusturicy. Unitas i unici, baptyści, zielonoświątkowcy, prawosławni, ewangelicy
12.VI - "Czy Ekumenizm jest modą?" Piwnica dominikańska. Spotkanie prowadzi Marek Kita.
13.VI - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Wyspiańskiego 4, godz. 17:00
20.VI - Schizma abp. Lefebvre'a - Bractwo św. Piusa X spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
22-24.VI - Ekumeniczne Spotkanie Młodych Ekumeniczne Spotkanie Młodych,  Pallotyńska Noc Świętojańska 2001 w Czarnej.
26.VI - Zakończenie roku akademickiego Wspólne ognisko Unitas'u i "satelit"

Legenda:

- spotkania Unitasu w środę
- spotkania Unitasu w środę (z udziałem członków innych Kościołów, tzw "Duże Spotkania")
- spotkania, modlitwy, nabożeństwa na które został zaproszony Unitas
- inne (spotkania, na których obecny był Unitas)
- nabożeństwa ekumeniczne przygotowywane przez krakowski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej
 

Last updated: 28-VI-2001. WWW Designed &Made by DuńczykWebmaster