Tematy spotkań grupy UNITAS na rok akademicki 2001/2002

 

10.X - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, godz. 17:00
 
10.X - Pierwsze spotkanie (organizacyjne) spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:15
17.X - Poznajemy Kościoły poprzez poznanie Liturgii. Cz I - Kościół Rzymsko-Katolicki. spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:45
24.X - Koncert chóru prawosławnego IKONOSTAS Cerkiew Prawosławna, godz 18:00
24.X - Przyczyny Reformacji. Wspólna Deklaracja o Usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę. spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
25.X - Koncert chóru prawosławnego IKONOSTAS Cerkiew Greko-Katolicka, godz 19:00
31.X - Święto Reformacji nabożeństwo w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, godz 17:00
31.X - Spotkanie odwołane.  
5.XI - Liturgia św. Jakuba Mniejszego wyjazd na Liturgię do Lublina
7.XI - Teraźniejsza sytuacja Kościoła Greko-Katolickiego.

spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00 (prowadzi dominikanin z Kościoła Greko-Katolickiego).

09-11.XI - Wyjazd intergacyjny na Śląsk Cieszyński szczegóły wkrótce
14.XI - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.  Kościół ss. norbertanek, ul. Kościuszki 88, godz. 17:00
14.XI - Encyklika Ut Unum Sint

spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00

15.XI - Koncert chóru prawosławnego IKONOSTAS ul. Kanonicza 15, godz 19:00
21.X - Koncert chóru prawosławnego IKONOSTAS Cerkiew Prawosławne, ul. Szpitalna 24, godz 18:00
21.XI - Republika Mnichów Prawosławnych. Św. Góra Atos.

spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00 (prowadzi Daniel Krupski, który był w tym roku na Św. Górze Atos).

22.X - Beczkowy OPEN O Ikonie opwiadał nam ks. Jarosław Kudłek, diakon parafii prawosławnej.
28.XI - Sakramenty Kościoła Katolickiego: Chrzest spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00
7.XII - spotkanie środowe odwołane z powodu rekolekcji  
12.XII - Uczymy się podstaw śpiewu cerkiewnego (w języku cerkiewnosłowiańskim) spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00 (prowadzi Wiesław Trzpis - dyrygent chóru prawosławnego IKONOSTAS).
19.XII - Zakończenie roku. Wigilia. spotkanie środowe
9.I - Poznajemy Kościoły poprzez poznanie Liturgii. Cz II - Kościół Zielonoświątkowy. spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00. Prowadzi osoba z Kościoła Zielonoświątkowego
16.I - Sakramenty Kościoła Katolickiego: Pojednanie spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
23.I - Karta Ekumeniczna spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
25/26.I - Noc Filmowa filmy o tematyce żydowskiej. wytrwaliśmy przed TV do godz 06:50
20-27.I - Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  
27.I - Agapa przygotowana przez Unitas na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego agapa po Mszy św. z uczestnictwem chrześcijan różnych Kościołów. Mszę św. prowadzi ks. kard. Franciszek Macharski
30.I - Kościół "pawłowy" spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
06.II - Teologia Ikony, Teologia Wizji, cz. I spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
13.II - Teologia Ikony, Teologia Wizji, cz. II spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
20, 27.II - spotkania odwołana spotkania odwołane z powodu rekolekcji
20.II - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.  Bazylika oo. jezuitów, ul. Kopernika 26, godz. 17:00
3.III - Wystawa pamiątek ormiańskich Zwiedzamy Muzeum Archidiecezjalne, ul. Kanonicza, godz 10:30
6.III - Spotkania Ekumeniczne w Taize spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
13.III - spotkanie odwołane zamiast spotkania Unitasu będzie spotkanie dla osób związanych z Taizé. Kościół oo. franciszkanów, godz. 19:30.
20.III - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.  Kościół Prawosławny, ul. Szpitalna 24, godz. 17:00
20.III - Sekty pseudochrześcijańskie spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00. Gościem będzie o. Tomasz Franc OP z Dominikańskiego Centrum Informacji o Sektach
27.III - FSSPX - Bractwo Św. Piusa X - "lefebvryści" spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
3.IV - Antytrinitarze: Arianie, Świadkowie Jehowy, Mormoni spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
10.IV - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.  kościół św. Andrzeja ss. klarysek, ul. Grodzka 54, godz. 17:00
10.IV - BIBLIA - dlaczego są różne kanony? Biblia i Tradycja. spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
17.IV - Judaizm wczoraj i dziś. spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00. Naszymi gośćmi były osoby z Krakowskiej Gminy Żydowskiej
24.IV - Fenomen Taize spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00. Naszym gościem był br. Marek z Taize
3.V - Luteranizm i katolicyzm w Skandynawii tym razem spotkanie w piątek w "Karcerze", godz. 18:00. Naszym gościem jest Juho Kyntäjä.
8.V - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.  Kościół Ewangelicko-Augsburski, ul. Grodzka 56, godz. 17:00
8.V - Christos Woskriesie spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
8-12.V - Studia i co dalej? Polsko-Niemieckie Ekumeniczne Spotkenie Duszpasterstw Akademickich. Frankfurt(Oder).
15.V - Radonica prawosławne nabożeństwo paschalne za zmarłych. Cmentarz Wojskowy, ul. Prandoty
15.V - ? spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
22.V - Maria - osoba która łączy, czy dzieli chrześcijan? spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
24-26.V - "U Ciebie jest źródło życia" (Ps 36,10)
XIX Kodeńskie Spotkanie Ekumeniczne
29.V - Mariawityzm. Adoracja. spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
5.VI - Kult świętych w różnych Kościołach chrześcijańskich spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.
12.VI - Nabożeństwo ekumeniczne comiesięczne nabożeństwo ekumeniczne, organizowane przez PRE.  Kościół Chrześcijan-Baptystów, ul. Wyspiańskiego 4, godz. 17:00
12.VI - Modlitwy Taize kościół oo. Franciszkanów, godz 19:30
19.VI - Ostatnie spotkanie Unitasu w tym roku akademickim. Podsumowanie przeszłości i plany na przyszłość. Na słodko i przy kawie/herbacie. spotkanie środowe w "Krypcie", godz. 19:00.

 

Legenda:

- spotkania Unitasu w środę
- spotkania, wyjazdy organizowane przez Unitas
- inne
- nabożeństwa ekumeniczne przygotowywane przez krakowski oddział Polskiej Rady Ekumenicznej
 

Last updated: 13-VI-2002. WWW Designed & Made by Duńczyk Webmaster